F SCÉNA 2018 - XXI. letní folklorní večery

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS nebo Soubor písní a tanců Dolina budou k vidění v období od 13. do 17. 6. 2018 v Brně v rámci 21. ročníku letních folklorních večerů F SCÉNA 2018.

F SCÉNA bude zahájena 13. 6. ve 20.30 na nádvoří hradu Špilberk společným představením dvou profesionálních souborů, kterými jsou slovenský PUĽS z Prešova a domácí VUS ONDRÁŠ. Všechny další večery se uskuteční na nádvoří Nové radnice. Zde se představí se svým Reprezentačním koncertem vzácný host PUĽS z Prešova, který umělecky zpracovává živelný hudební a taneční folklor Rusínů již více než šedesát let. S pořadem Moravské střípky přijede SPT Dolina ze Starého Města, který působí od roku 1956 a ve své tvorbě se zaměřuje především na folklor z oblasti Uherskohradišťského Dolňácka. Nemůže chybět samozřejmě brněnský VUS ONDRÁŠ, který si připravil jak taneční pořady malých forem a celého souboru, tak hudební koncert orchestru lidových nástrojů nebo také Zatoulané pohádky pro děti.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna.

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

VSTUP na představení F SCÉNY je zdarma, můžete přispět do pokladniček ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Kapacita hlediště je omezena. Místenky můžete rezervovat pouze na zahajovací představení 13. 6. na Špilberku na tel. 604 853 801 nebo e-mailu hurakova@volny.cz. Místa na Nové radnici nejsou číslovaná.


PROGRAM

HRAD ŠPILBERK - nádvoří
St 13. 6. ve 20.30
GALAVEČER HUDBY A TANCE / Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov) a VUS ONDRÁŠ

NOVÁ RADNICE - nádvoří
Čt 14. 6. ve 20.00
REPREZENTAČNÍ KONCERT / Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov)
Pá 15. 6. ve 20.00
TANEČNÍ MINIATURY / VUS ONDRÁŠ
So 16. 6. ve 20.00
VŠUDE JSME DOMA / Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ
MORAVSKÉ STŘÍPKY / SPT Dolina (Staré Město u Uh. Hradiště)
Ne 17. 6. v 15.00
ZATOULANÉ POHÁDKY / VUS ONDRÁŠ pro děti
Ne 17. 6. ve 20.00
ONDRÁŠOVSKÉ PUTOVÁNÍ / celosouborový pořad VUS ONDRÁŠ

 

ÚČINKUJÍCÍ

Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS), Prešov, Slovensko

Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) je příspěvkovou organizací zřizovanou Prešovským samosprávným krajem.
Je profesionální umělecké těleso, které vzniklo v roce 1955 v Prešově s cílem rozvíjet a jevištně ztvárňovat vokálně-hudební a taneční bohatství Rusínů. V jeho třech složkách – taneční, pěvecké a hudební pracuje víc jak 40 umělců.
Dramaturgie PUĽS-u se v prví řadě zaměřuje na tradice Rusínů žijících na východním Slovensku, ale také na folklor ostatních regionů Slovenska, který zpracovává ve vyšší scénické formě. Ve svém repertoáru má PUĽS také tance z okolních zemí. PUĽS je jedinečné těleso, což je zřejmé na představeních, v kterých se snoubí živelnost hrdého naturelu s vytříbeným citem pro poetiku. Koncerty PUĽS-u jsou emotivní, myšlenkově bohaté, divák má možnost se nejen odreagovat, ale také načerpat mnoho pozitivní energie.
Během bohaté historie se v PUĽS-u vystřídalo více jak 500 profesionálních umělců. Mnozí z nich ve své kariéře pokračovali v jiných tělesech na Slovensku nebo v zahraničí. Bývalí členové PUĽS-u vedou amatérské soubory nebo se jako pedagogové věnují výchově mladé umělecké generace.
PUĽS od svého vzniku absolvoval víc jak deset tisíc představení doma a desítky zahraničních zájezdů. Tleskali mu diváci v Anglii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Nizozemsku, Jugoslávii, Kanadě, Norsku, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Tunise, USA a zemích bývalého SSSR. V současnosti je PUĽS ambiciózní těleso se smělými dramaturgickými plány, které chce v budoucnu naplnit. PUĽS disponuje vlastní technickou složkou – profesionálním zvukovým, světelným parkem a vlastní dopravou.

EN Artistic Folklore Ensemble PUĽS, Prešov, Slovakia

We are professional artistic body. PUĽS was founded in Prešov, Slovakia in 1955 in order to cultivate and promote vocal, musical and dance heritage of Rusyns. The ensemble consists of three sections- dance, vocal and musical with more than 40 artists.

Dramaturgical focus is mostly on traditions of Rusyns living in Eastern Slovakia, as well as folklore of other parts of Slovakia which is transformed into higher scenical form. Its repertory also includes dances of neighbouring countries. PUĽS is a unique ensemble portraying spirit of honor and spontaneity with refined poetic sense. PUĽS performances are emotional, full of ideas which give audience a chance not only to relax but also refresh their positive energy.

More than 500 professional artists has worked in PUĽS during its rich history. Many of them continued their careers as members of other professional bodies and ensembles in Slovakia or abroad. Former members of PUĽS have been in charge of amateur ensembles and some of them have been educating new generation of young artists.

From its beginning PUĽS has produced more than 10 000 home performances including tens of performances abroad. They have been applauded by audiences in England, Bulgaria, Denmark, France, Netherlands, Yugoslavia, Canada, Norway, Poland, Austria, Germany, Switzerland, Italy, Tunisia, USA and in the countries of the former Soviet Union. Nowadays PUĽS is an ambitious ensemble with daring dramaturgical plans to follow in future.
PUĽS has its own technical support - professional stage lighting and sound as well as own transport.

 

Soubor písní a tanců DOLINA, Staré Město, ČR


Kraj, ve kterém působí od roku 1956 soubor písní a tanců Dolina, patří v České republice mezi nejbohatší v zachování lidových tradic. Je poutavý a přitažlivý nejen pro své přírodní krásy, ale zejména pro srdečnost jeho lidu, pro jeho písně, tance, zvyky a lidové obyčeje. Není proto divu, že zde Dolina nachází množství podnětů pro svou činnost, pro ušlechtilou zábavu členů souboru i diváků. Dolina rozdává radost a krásu nejen ve Starém Městě, kde působí, ale je zvána předvést své klidné i temperamentní tance, krásné písně a pestré kroje po celé České republice.

Folklorní soubor Dolina byl založen v roce 1956 ve Starém Městě, ležícím blízko hranic mezi Českem a Slovenskem, které spadá do oblasti Uherskohradištské dolňácko.

Ve svém „rodném“ městě soubor každoročně udržuje lidové tradice. Začátkem roku je to obchůzka Tří králů a fašaňková obchůzka masek. V jarním období děvčata vynášejí mařenu a chlapci chodí po šlahačce. Na podzim soubor pořádá Michalské hody s právem, kterých se zúčastní až na dvě sta krojovaných hodařů. V prosinci děti postraší Mikuláš s čerty z Doliny a ve vánočním obdobím soubor potěší štěpánským koledováním. Většinu z těchto zvyků má Dolina zpracovaných i do jevištní podoby.

Mezi lidové tradice nepochybně patří lidový tanec. Kromě množství párových tanců z oblasti Uherskohradišťského Dolňácka se soubor pečlivě věnuje i jednomu fenoménu místní bohaté lidové kultury, kterým je slovácký verbuňk. Jedná se o mužský tanec skočného charakteru, který byl 25.listopadu 2005 prohlášen za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO. Dolina vychovala množství vynikajících tanečníků tohoto tanečního umění. Mezi ně patří Jiří Gregor, Josef Bazala, několikrát druhý ve verbířské soutěži při MFF ve Strážnici a nyní člen poroty a Erik Feldvabel, čtyřnásobný vítěz téže soutěže ( 1998, 1999, 2000, 2002) a nyní rovněž člen poroty. Ze současné generace vyniká svým tanečním projevem zejména Aleš Rada, který v roce 2014 soubor úspěšně reprezentoval druhým místem na MFF ve Strážnici.
Dále je třeba říci, že Vysokou úroveň soubor drží při pořádání regionálního kola soutěže tanečníků slováckého verbuňku, které je předkolem strážnického finále.
Bohatý repertoár souboru je dále složený z tanců a písní Moravského Slovácka a Slovensko-Moravského pomezí, citlivě doplněný tanci z Myjavy a východního Slovenska. Na každý tanec soubor používá autentický kroj a různé rekvizity.

Folklorní soubor Dolina je velmi dobře doplňován ze širokého folklorního zázemí dětských souborů Starého Města. Proto i při věkovém průměru taneční složky okolo dvaadvaceti let zaručuje soubor kvalitní taneční projev. Dolina vychovala řadu vynikajících tanečníků slováckého verbuňku. Řada chlapců i děvčat má za sebou profesionální průpravu v brněnském uměleckém tělese Ondráš. Tanečníci mají pravidelné zkoušky vedené Magdalenou Tylovou.

Historie
Dolina – soubor lidových písní a tanců – začal svojí činnost v roce 1956 , kdy po úspěšném absolvování Michalských hodů staroměstská chasa rozhodla, že bude dál pokračovat v pravidelném nácviku písní a tanců. U zrodu tohoto souboru byl Jan Vojtík – jeho dlouholetý vedoucí. Kolektiv nadšenců našel pro svoji činnost pochopení u místního sboru dobrovolných hasičů, za jehož pomoci byly pořízeny první kroje a nástroje. Postupem let se soubor tanečně propracovával, získával zkušenosti a nacházel více a více svých příznivců stovky chlapců a děvčat se v průběhu trvání souboru vystřídaly v lidových krojích se snahou obnovit tradice lidových zvyků a udržet lidovou kulturu. Není na závadu, že je mezi nimi věkový rozdíl i několika let. Mají rádi hudbu a lidový tanec a to je spojuje. Prožívají pěkné chvíle na zkouškách, při vystoupeních, kterých si soubor na své konto připíše každoročně kolem dvaceti. Mnoho zajímavých zážitků vzniká při akcích sportovních, kulturních i společenských.

Cimbálová muzika
Vysokou uměleckou úroveň souboru podtrhuje cimbálová muzika. V roce 2009 převzali roli souborové muziky mladí odchovanci Dolinečky, muzikanti CM Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem a uměleckým vedoucím Ondřejem Bazalou. Při této muzice postupem času vznikl dívčí pěvecký sbor Repetilky, jež dnes často obohacuje mnohá vystoupení současné Doliny. V roce 2014 muzika natočila své první CD „Za Špiců v ulici“.

EN Folklore group Dolina, Staré Město, Czech Republic

Undoubtedly, the folk dance is an important part of the folk tradition. The ensemble is famous not only for their pair dances from the area of Dolňácko but also for their great performance of verbuňk. The ensemble´s rich repertoire consists of dances and songs from „Slovácko“ and Slovak-Moravian borders as well as the dances from Myjava and eastern Slovakia. Each dance is performed in authentic costumes and supplemented with various props. The folk ensemble Dolina incorporates representatives from prominent children´s folklore groups from Staré Město. Therefore, despite the average age of 22 years, the members of the ensemble show brilliant mastery in performance. Dolina has brought up a number of excellent dancers of verbuňk - the dance of recruits. Many of these young performers have completed professional training in the artistic ensemble Ondráš, in Brno. Dancers have regular rehearsals led by Mgr. Helena Pilušová.

History
The folk song and dance ensemble Dolina was established in 1956. At that time, the band in Staré Město successfully completed the harvest festival „Michalské hody“, and decided to continue regular song and dance rehearsals. One of the ensemble’s main activists was Jan Vojtík, their long-term leader. With the help from local volunteer fire brigade which provided them with the first folk costumes and musical instruments, this group of enthusiasts was able to begin their art. Gradually, the ensemble evolved as it gained more experience, professionalism, and began to draw interest from an increasing audience. Hundreds of boys and girls have joined the ensemble during its existence to help keep alive Czech folk customs and traditions. Their wide range of age does not detract from their performance, as they have a common goal: their passion and commitment to artistic and cultural expression through music and folk dance. They spend a great time together collaborating at rehearsals and performances (20 – 30 performances annually). Together they share many wonderful experiences during the sports, cultural and social events.

The folk tradicions
The ensemble keeps the folk traditions of its hometown all-year-round. The beginning of the year starts with The Ride of the Kings and the “Fašank“ carnival. In spring, it is The Burning of the Witches and the Easter tradition of whipping girls with willow twigs. In autumn, the traditional harvest festival “Michalské hody s právem“ is held with more than 200 participants in traditional folk costumes. In December, St Nicolas and his companions the Angel and the Devil, visit people’s homes. Similarly, on St. Stephen's Day, the members of Dolina go around people's homes singing Christmas carols. Most of these traditions have been adapted for theatre by Dolina.

Verbuňk
Verbuňk is a dance of recruits typical for south-eastern Moravia based on solos and improvisations. This dance was in November 25, 2005 proclaimed a UNESCO Masterpiece of Intangible Heritage of Humanity. Dolina has brought up a number of excellent dancers of its kind. Among the most famous are Jiří Gregor, Josef Bazala, the second place winner in the recruits competition at MFF (International Folklore Festival) in Strážnice and currently a member of the jury, and Erik Feldvabel, a 4-time winner of the same competition (1997, 1998, 1999, 2000) and a current member of the jury as well. Needless to say, the ensemble gives spectacular high quality performances of the recruits dance at the regional contest which is the preceding round of the final in Strážnice.

Cimbalom music
The dance section of Dolina folklore ensemble has been accompanied by a cimbalom music group with the lead musician and art director Ing. Pavel Mitáš since the 90s. The music falls into the region of Dolňácko and that is also where most of its repertoire is drawn from. Its performances are variegated by songs from other regions and genres and the group aims to address a wide range of current audiences. The group has had a number of successful performances both at home and abroad. The musicians play at independent events, but also accompany the dance section of Dolina folklore ensemble at common performances. The group has recorded a CD named "Daj ně, panenko, rozmarýnu" and an MC "Když sem já šél".
Today the ensemble is also accompanied by the cimbalom group Bálešáci lead by Tomáš Vavřík. This young cimbalom group started as an accompanying group for the emerging children ensemble Dolinečka with which it continues to cooperate. At the moment the musicians accompany Dolina dance ensemble at a number of performances during the year as well as at foreign festivals. The cimbalom group also contains a girl choir lead by Lucie Friedlová.

VIDEO MUSIC


Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brno, ČR

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem republiky a zároveň moravskou metropolí. Podobně jako Janáčkovo dílo, tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše. Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954 a od té doby se rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou amatérskou složkou. Tvorba souboru se neorientuje pouze na umělecké ztvárnění domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko). Pozoruhodný je i programový záběr, který nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě hudebně doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po nejrozsáhlejší formy hudebně-tanečních divadelních programů. Během svého působení vystoupil VUS ONDRÁŠ v mnoha zemích na několika kontinentech světa (např. Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Izrael).

EN ONDRÁŠ Military Art Ensemble, Brno, Czech Republic
The ONDRÁŠ Military Art Ensemble established by the Ministry of Defence of the Czech Republic is the only professional group of its kind in the Czech Republic. The ensemble has its seat in the Moravian metropolis of Brno – the second largest city in the Czech Republic and the hometown of the musical luminary and composer Leoš Janáček. Similarly to Janáček’s work, the dramaturgy and work of the ONDRÁŠ MAE draws inspiration from folklore. Folk traditions are reflected even in the ensemble’s name referring to the well-known Silesian outlaw Ondráš. The ensemble was established in 1954 and since then has grown into the current body of almost one hundred members, both professionals and amateurs. The work of the Ondráš MAE is not limited to artistic interpretation of the home regions of Bohemia, Moravia and Silesia. Motifs from the neighbouring Central European and Eastern European regions (such as Slovakia, Hungary, Ukraine and Romania) are also occasionally included in the repertoire. The ensemble presents a vast range of programs from musical accompaniment at small, formal events and educational dance performances for schools to large-scale musical and dance performances. The ONDRÁŠ MAE has performed in many countries and continents (for example in the Japan, USA, Great Britain, Russia, Israel).

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

Znak_RGB
Jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve svém oboru.

Ondráš - V Kubrej

Kalendář

listopad 2018

listopad 2018
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dětské taneční studio Ondrášek


Vzniklo v září 2006. Jeho předmětem činnosti je zejména výchova (příprava) budoucích tanečníků pro VUS ONDRÁŠ.