3. ročník Na lidovú notečku 2015

NA LIDOVÚ NOTEČKU 2015 se konalo v neděli 22. listopadu v Kulturním centru Semilasso. celý článek

V programu se představily dětské soubory Májíček, Bystrouška, Následlováček a nejmladší děti z Ondrášku. V letošním roce vystoupilo bezmála 100 dětí a diváků bylo více než loni. Pořadem provázel moderátor Juraj Hurák, který v úvodu na jevišti přivítal zástupkyni MČ Brno - Královo Pole paní radní pro kulturu Ing. arch. Helenu Vařejkovou a za správní radu FOS Jánošík paní Mgr. Hanu Hangoni. Program byl pestrý, protože každý soubor zpracovává jiný moravský region. Závěrečnou společnou písničku Z jedné strany chvojka, zpívalo celé Semilasso. Akci opět finančně podpořila Městská část Brno - Královo Pole.

Stručné informace z předešlých ročníků !

Vystoupení NA LIDOVÚ NOTEČKU 2014 se konalo v neděli 23. listopadu opět v KC Semilasso. V programu se představily soubory Komíňáček, Javorníček a Ondrášek. Celkový počet účinkujících byl v tomto roce 110 dětí a také diváků bylo méně než loni. Akci zahájila spolu s režisérem programu panem Dr. Vlastimilem Fabišikem starostka Městské části Brno - Královo Pole paní Ing. Karin Karasová. Programové bloky jednotlivých souborů se pravidelně střídaly, takže směs tanců z Brněnska, Valašska i Slovenska byla pro diváka příjmená. Na závěr všemi zpívaná koleda Štěstí, zdraví, pokoj svatý .... uzavřela příjemné nedělní odpoledne. Akce se opět konala za nemalé podpory Městské části Brno - Královo Pole.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NA LIDOVÚ NOTEČKU 2013 Tato předvánoční akce dětských folklorních souborů Brna a okolí se stala v uplynulých letech milou tradicí.  Organizaci projektu jsme převzali po DFS Iskérka v roce 2013. V tomto roce se v  programu představily 4 soubory: Brněnský Valášek, Líšňáček, Skřivánek a Ondrášek. Více než 150 účinkujících ve věku od tří do patnácti let naplnilo osmdesátiminutový program. Sál Kulturního centra Semilasso byl naplněný do posledního místa. Barvitou akci plnou veselí, roztočených  sukniček, hudby, tance a zpěvu, juchání, výskání a podupávání pořádáme každoročně za podpory Městské části Brno - Královo Pole.

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447