FOS Jánošík - tisk stránky: http://fosjanosik.cz/dts-ondrasek/

O tanečním studiu

vytisknout

Dětské taneční studio ONDRÁŠEK vzniklo v září 2006 na základě jednání správní rady Folklorního sdružení JÁNOŠÍK a vedení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ. Je organizační jednotkou FOS JÁNOŠÍK. Jeho činností je příprava budoucích tanečníků a muzikantů pro VUS ONDRÁŠ. Funguje na bázi amatérského tanečního tělesa a sdružuje děti se zájmem o tanec a hudbu ve věku 5 - 18 let. Většinovým žánrem je lidový tanec, regionálně zaměřený zejména na Českou a Slovenskou republiku.

Taneční skupina je rozdělena dle věku dětí do tří oddělení. Folklorní repertoár je rozšířen i o jiné taneční směry, tak aby členové Ondrášku dostali nejen základní vzdělání z lidových tanců, ale poznali i jiné taneční techniky. Výuka je rozšířena o divadelní projev. Dětské taneční studio Ondrášek vychovává zejména univerzální tanečníky, schopné zatančit jakýkoliv taneční styl.

Od roku 2013 program doprovází cimbálová muzika, kterou tvoří děti ve věku od 9 do 18 let. Schází se pravidelně každé úterý od 1700 do 1900 hudebna A, Štefánikova 53a.

Nábory nových dětí do všech skupin bývají počátkem školního roku – nejpozději do 20. září. Podrobné informace o náboru zveřejňujeme již v průběhu letních prázdnin a to v sekci AKTUALITY. V případě, že není naplněna kapacita ročníku, je možný nástup dítěte i v průběhu školního roku. O přijetí dítěte na základě dodatečného konkurzu rozhoduje vedení tanečního studia.

Děti jsou rozdělené dle věku, nácvičují v baletním sále Štefánikova 53a :

·         přípravka  – děti od 5 do 7 let    - v úterý od 17.00 hodin

·         I. ročník   – děti od 7 do 10 let   - ve středu od 17.00 hodin

·         II. ročník  – děti od 11 do 16 let - v pondělí od 16.00 hodin

Školné ve výši 800 Kč (přípravka), 1.000 Kč (I. ročník) a 1.200 Kč (II. ročník) na pololetí vybíráme v hotovosti na nácvicích v září a únoru následujícího roku. Cimbálová muzika je od placení školného osvobozena.

Letáček
 

Souborový pokřik, který děti vytvořily na celosouborovém soustředění v roce 2017

KDO ZPÍVÁ A TANCUJE? ONDRÁŠEK SE RADUJE.                                                                        KROK SUN KROK, KROK SUN KROK, DÁME PĚKNĚ RUCE V BOK.                                                   PUBLIKUM SE ZVĚTŠUJE A TO VELKÁ RADOST JE.                                                                        HOP A HEJ, ONDRÁŠEK JE NEJ! ..... ON DRÁ ŠEK ..... ÓÓÓN DRÁŠEK

© 2018 Procad s.r.o. | FOS Jánošík | tel: +420724803290 | fos@fosjanosik.cz | hlavní stránka | mapa webu