Správní rada

Čestmír KOMÁREK - ředitel

JUDr. Vladimír FOCKO – zástupce ředitele

Mgr. Hana HANGONI – zástupkyně ředitele

Členové

Bc. Veronika VEČEŘOVÁ, Marta HOLUBOVÁ,  Svatopluk KOUŘIL, Lenka SPÁČILOVÁ, Pavel ŠUPINA, Bohuslav BERNARD

Revizní komise

Romana NINGEROVÁ - předsedkyně

Členové

Jiří MUSIL, Vladimír PETR

 

adresa:
Bulharská 2172/122
612 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447