20. výročí F SCÉNA 2017

Jubilejní 20. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA 2017 uzavřel 13. července Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ svým úspěšným lidovým tanečním divadlem Příběh zbojníka. Ve čtyřech týdnech od 21. června do 13. července se uskutečnilo celkem osm folklorních večerů. Pořadateli byli Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno a Československá obec legionářská se spolupořadateli Turistickým informačním centrem města Brna a Muzeem města Brna. Záštitu letos převzali MgA. Martin Stropnický, ministr obrany ČR, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna. celý článek

 

 F SCÉNA 2017
XX. ročník letních folklorních večerů
21. 6.-13. 7. 2017, Brno


Jubilejní F SCÉNA byla zahájena na vyprodaném nádvoří hradu Špilberk, který navštívilo na 800 diváků. Ty nalákalo představení Galavečer hudby a tance, ve kterém se společně představil vzácný host, Slovenský ľudový umelecký kolektív – SĽUK, který je profesionálním slovenským souborem a domácí Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. V několika číslech obě tělesa vystupovala spolu, například v Ondrášovském Z Liptova nebo Slukárském Vyhadzovaná z Myjavska, které bylo vrcholem celého večera.
Od 22. června se scéna přesunula na netradiční místo, pódium pod širým nebem na Moravském náměstí, které nahradilo dosavadní nádvoří na Staré radnici. Právě toho večera se představil VUS ONDRÁŠ s premiérovým koncertem Všude jsme doma, který zavedl diváky do pomyslného rozhlasového studia. Orchestr lidových nástrojů a dívčí sbor předvedli svůj široký hudební záběr napříč nejrůznějšími regiony za doprovodu zábavného „rozhlasového“ moderátora Martina Rezka.
O týden později, 28. a 29. června, publikum zavítalo na alternativní představení profesionální části VUS ONDRÁŠ Náš svět, které bylo v Brně uvedeno podruhé. „Náš svět je současnost postavená na základech historie. Současný tanec vycházející a zároveň stojící vedle tance lidového. Oba styly se nakonec skloubí v jeden ucelený vjem.“ říká o tomto představení jedna z autorů, Hana Achilles.
5. a 6. června na prknech F SCÉNY účinkovali další hosté, a to folklorní soubory Jánošíček a Lučina z Brna a Salajka z Dambořic s Danájkem ze Strážnice. Diváci tak mohli s účinkujícími zabrousit do různých částí Slovácka a také na Slovensko.
Závěrečný týden patřil VUS ONDRÁŠ, který se rozloučil 12. a 13. července pořady celého souboru U vás o nás a již zmíněným Příběhem zbojníka.
Výtěžek z každé prodané vstupenky ve výši 30 %, který činil celkem 41 643 Kč, byl připsán ve prospěch sbírky vypsané Československou obcí legionářskou na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Vojenské nemocnice – LDN v Olomouci. Počasí letošní F SCÉNĚ přálo, žádné představení nemuselo být kvůli dešti ani přerušeno či zrušeno. Letní folklorní večery navštívilo kolem 2200 diváků.
20 let F SCÉNY – zajímavosti
První ročník se uskutečnil v roce 1998.
Uskutečnilo se celkem 261 folklorních večerů v průběhu 92 týdnů.
Účinkovalo celkem 62 souborů, z toho 13 se F SCÉNY zúčastnilo 2x, 29 jich bylo zahraničních (z toho 16 ze Slovenska).
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ vystoupil na F SCÉNĚ celkem 101x.

F SCÉNY se za 20 let zúčastnilo množství zajímavých a výborných souborů. Z Moravy můžeme jmenovat soubory Břeclavan, Kunovjan, Cifra, Kašava, Olšava, Pentla, Šmykňa, Soláň, Dolina, Rusava, Valašský vojvoda, Radošov, Salajka, Kyjov, Danájek, dále slezské soubory Ostravička a Slezský soubor Heleny Salichové a z Čech Mladina, Vycpálkovci, Gaudeamus, BUFO, Kohoutek, Úsměv. Na F SCÉNĚ se představily také domácí brněnské soubory jako Javorník, Poľana, Ondrášek, Brněnský Valášek, Lučina či Jánošíček. Ze zahraničí F SCÉNU navštívily vynikající soubory Clog America z USA, Romafest z Rumunska, Balkánská mladost z Bulharska, Tonalamatl z Mexika, Belenscéres z Maďarska, Horitsvit z Ukrajiny, Trandafir de la Moldova z Moldávie a další. Ze slovenských souborů můžeme vzpomenout třeba Urpín, Ifjú Szivek, Železiar, Vršatec, Podpoľanec, Jánošík, Kopaničiar, Gymnik, Vranovčan apod. Na F SCÉNĚ účinkovala i zajímavá hudební tělesa, jako Musica Folklorica nebo Pacora Trio. Nechyběl ani humor s Všetečníky a Chlastášem nebo profesionální těleso, jakým je SĽUK.

PROGRAM
21. 6. 2017 / 20.30 / nádvoří hradu Špilberk / SĽUK & VUS ONDRÁŠ – společné představení
22. 6. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ – premiéra Všude jsme doma
28. a 29. 6. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / VUS ONDRÁŠ Náš svět – alternativní pořad
5. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / folklorní soubory JÁNOŠÍČEK a LUČINA (Brno)
6. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / folklorní soubory SALAJKA (Dambořice) a DANÁJEK (Strážnice)
12. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / VUS ONDRÁŠ U vás o nás – celosouborový pořad
13. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / VUS ONDRÁŠ Příběh zbojníka – lidové taneční divadlo

VÝTĚŽEK z každé prodané vstupenky ve výši 30 % bude připsán ve prospěch sbírky vypsané Československou obcí legionářskou na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Vojenské nemocnice – LDN v Olomouci.

ZÁŠTITY
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany ČR
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

FINANČÍ PODPORA
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno

POŘADATELÉ A SPOLUPOŘADATELÉ
Československá obec legionářská
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno
Turistické informační centrum města Brna
Muzeum města Brna
za umělecké podpory
Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

WEBOVÉ STRÁNKY
www.fosjanosik.cz
www.csol.cz
www.vusondras.cz
www.sluk.sk
www.fslucina.cz
www.janosicek.eu
www.salajka-damborice.wz.cz
www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/
www.ticbrno.cz
www.ticbrno.cz/cs/centrum-mesta/brnensky-folklorni-rok-2017-2017

ÚČINKUJÍCÍ
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ (Brno)
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem republiky a zároveň moravskou metropolí. Podobně jako Janáčkovo dílo, tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše.
Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954 a od té doby se rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou amatérskou složkou. Tvorba souboru se neorientuje pouze na umělecké ztvárnění domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko). Pozoruhodný je i programový záběr, který nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě hudebních doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po nejrozsáhlejší formy hudebně-tanečních divadelních programů. Během svého působení vystoupil VUS ONDRÁŠ v mnoha zemích na několika kontinentech světa (např. Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Izrael).

SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív (Bratislava, Slovensko)
Slovenský ľudový umelecký kolektív je státní profesionální umělecké těleso, které působí v oblasti uměleckého zpracování a interpretace folklóru a v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu Slovenska. Vznikl v roce 1949. Sídlí v Bratislavě, v městské části Rusovce, kde má i svoji stálou scénu – Divadlo SĽUK. Repertoár SĽUK-u sestává z hudebních a tanečních programů s různou úrovní stylizace a přesahy do jiných žánrů, jako současný tanec, world music nebo jazz. SĽUK tvoří taneční soubor a malý lidový orchestr. Spolupráce tvořivých umělců a profesionálních interpretů vytváří dobré předpoklady pro široké spektrum programů. Programy SĽUK-u se zaměřují na cílové skupiny od příznivců autentického folklóru až po generace vyznavačů scénických show programů, vycházejících z folklorního zázemí. Během více jak 65leté historie se SĽUK-em spolupracovalo mnoho výrazných uměleckých osobností – choreografů, výtvarníků, skladatelů a profesionálních interpretů. Hudební profil tělesa nejvíc ovlivnil Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a další. Jako choreograf a umělecký šéf SĽUK dlouhodobě a výrazně formoval Juraj Kubánka. Mezi nezapomenutelné interprety, kteří ve SĽUK-u působili, patří Heda Melicherová, bratři Ševčíkovi, bratři Antalíkovi, Rinaldo Oláh, Ján Berky a mnozí další.
Folklorní soubor LUČINA (Brno)
Folklorní soubor Lučina Brno, z.s. má historicky dva kořeny. Jeden z nich je soubor Lučina působící pod Vojenskou akademií v Brně, založen v roce 1972. Zpracovával folklor převážně z Valašska. Druhý působil při Policii Československé socialistické republiky. Byl taktéž založen v 70. letech minulého století. Zde byly hlavní náplní tance z Kyjovska. Na vystoupení si členové souboru oblékali polosvátečně kroje. V roce 1991 došlo ke spojení obou Lučin působících v Brně pod Vojenskou akademii.
Nyní soubor Lučina zpracovává lidové tance a zpěvy z Kyjovska. Z této oblasti pochází i jeho krojová výbava. Stěžejní část repertoáru tvoří tance kyjovská skočná, boršovská – vyklepávaná a slovenská z Milotic. Soubor se dále zabývá folklorem z ostatních koutů Slovácka. V repertoáru nechybí ani mužský sólový lidový tanec verbuňk, zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Soubor se účastní festivalů v České republice i v zahraničí. Každoročně pořádá několik besed u cimbálu. Součástí souboru je cimbálová muzika Lučina, která hraje na besedách a doprovází vystoupení. Počet aktivních členů se dlouhodobě pohybuje okolo třiceti.

Folklorní soubor JÁNOŠÍČEK (Brno)
Historie folklorního souboru Jánošíček má své počátky v roce 1988. Jeho současnými zřizovateli jsou Sdružení přátel DFS Jánošíček Brno a Klub UO Brno. Členy souboru jsou děti a mládež ve věku 5-35 let. Dnes má soubor téměř 90 členů. Pracuje ve třech složkách od přípravky těch nejmenších, přes děti a mládež, až po dospělou skupinu.
Zvláštností souboru je jeho programová náplň. Soubor totiž navzdory své působnosti v centru jižní Moravy zpracovává v bohatých tanečních choreografiích temperamentní slovenský folklór. Materiál je čerpán z různých slovenských regionů – Myjavy, Liptova, Terchové, Horehroní, Detvy, Zemplína. Součástí kolektivu jsou 2 cimbálové muziky.
Od svého založení soubor s úspěchem absolvoval již řadu vystoupení na domácí scéně a reprezentoval město Brno na mezinárodních festivalech po celém světě. V roce 2012 se soubor zúčastnil mezinárodního festivalu „Fétes de la Vigne de Dijon“ ve Francii, odkud si dovezl vysoké ocenění kvality souboru „Label Fetes de la Vigne de Dijon“. Dětská cimbálová muzika získala v roce 2015 1. místo v soutěžní přehlídce muzik „Hudební střípky Jaroslava Juráška“. Nadšení a temperament, s jakým členové souboru předvádí svůj program, si najdou určitě cestu i k Vašim srdcím dobře Vás pobaví a nechají ve Vás nezapomenutelný kulturní zážitek.

Dětský folklorní soubor DANÁJEK (Strážnice)
Danájek vznikl v roce 1967 jako taneční obor LŠU ve Strážnici. Zakladatelem byl pan Jan Loutchan a poté se ujala vedení na dlouhých 41 let paní učitelka Marie Slováčková.
V roce 2011 opustil Danájek ZUŠ a začal pracovat samostatně pod vedením Jany Hanákové. V té době začala spolupráce s CM Krepina s primášem V. Bučkem (nyní se utváří spolupráce s CM Rozsocháč pod vedením p. uč. J. Cveka). Danájek navštěvuje v současnosti cca 120 dětí ve věku 3-15 let v 8 odděleních.
Od roku 2011 se každoročně děti účastní zahájení MFF Strážnice, za což Danájek získal ocenění Laureát MFF Strážnice 2016.
Daří se také spolupráce s autory dětských pořadů, jako jsou pan Rudolf Danajovič, PhDr. Alena Schauerová nebo MgA. Lenka Šťastná.
V roce 2013 se Danájek zúčastnil postupové přehlídky Dětských tanečních souborů, kde se protančil až do Celostátní přehlídky Jihlava 2013 (pořádá NIPOS-ARTAMA Praha, NÚLK Strážnice).
Festivaly a vystoupení jsou motivací pro naši práci. Proto s radostí a láskou tančíme, hrajeme a zpíváme pro všechny, kteří mají čas a chuť se přijít na Danájek podívat. TOŽ, VITAJTE U NÁS!

Folklorní soubor SALAJKA (Dambořice)
Folklorní soubor Salajka je hudební a taneční soubor, který zpracovává nejen tance, ale také písně z Hanáckého Slovácka, Kyjovska a dalších regionů Moravy a Slovenska. Tento folklorní soubor působí v malebné vesničce Dambořice, která se nachází v severní oblasti Hanáckého Slovácka. V roce 2002 jej založili manželé Trumpešovi a během své krátké historie si prošel několika generačními obměnami. Při vytváření choreografií se soubor snaží spolupracovat s významnými osobnostmi folklóru z různých regionů celé ČR. Soubor zpracovává nejen klasická taneční čísla s použitím historicky zapsaných materiálů, ale také se zaměřuje na scénická provedení, se kterými slavil nemálo úspěchů nejen na území ČR. Průlomovým rokem pro soubor byl rok 2007 a jeho vystoupení na Slováckém roce v Kyjově, kdy soubor poprvé zpracoval scénicky upravené pásmo „Ropáci“, které vtipně pojednávalo o Dambořicích jako o největším nalezišti ropy v ČR. Úspěch, který soubor měl, posunul jeho vývoj úplně jiným směrem. V současnosti taneční složku navštěvuje 26 tanečníků a doprovází jej CM Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou. Vedoucími taneční složky jsou Marek Štěrba a Pavel Lattenberg, organizačním vedoucím je Vilém Trumpeš.
Folklorní soubor Salajka sdružuje kromě taneční složky i mužský pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor „Děvčata z Dambořic“, malou cimbálovou muziku a dětské folklorní soubory Salajenka a Salajenečka. V současné době má celé sdružení kolem 110 členů. Za dobu své existence výrazně přispěl k obohacení kulturního života a zachování tradic v Dambořicích. S tím souvisí i obnovení kroje Hanáckého Slovácka z let 1820 a jeho použití nejen pro dospělý soubor, ale i pro děti. Během svých vystoupení soubor používá několik kostýmů a krojů dle zvolených tanců. Soubor vystupoval na řadě festivalů jak doma, tak i v zahraničí (Turecko, Čína, Kostarika, Řecko, Chorvatsko, Polsko, Makedonie atd.).
V roce 2004 stál spolu s obcí Dambořice u zrodu soutěžního festivalu folklorních souborů, který se koná v Dambořicích každý sudý rok. Tento festival se stal hned od začátku jednou z největších folklorních akcí pořádaných na Hanáckém Slovácku. Během tří dnů se představí na pódiu kolem 1000 účinkujících.
Za největší úspěchy souboru můžeme považovat účast a ocenění na vzdálených festivalech v Kostarice a Číně, ale také prvenství na soutěžním festivale v Dambořicích v roce 2016. V letošním roce soubor oslavil své 15. výročí.

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447